About

Öğrenim Bilgisi

Doktora (2015 – Devam)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ (DR)
Tez adı: Mekonyum Örneklerinde Çeşitli Toksik Maddelerin Araştırılması
Yüksek Lisans (2019)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ADLİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Antik Örneklerden DNA Eldesinde İki Temel Metodun Verimlilik ve PCR İnhibitörlerini Uzaklaştırma Kriterleri Açısından Kıyaslanması (2019)
Yüksek Lisans (2015)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Çeşitli kozmetik ürünlerindeki ağır metal düzeylerinin araştırılarak toksikolojik açıdan değerlendirmesi (2015)
Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2018 – Devam
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ADLİ TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI)